Adresy na webe – www & url

Tvar URL:

XXX – <<schéma>>://<<užívateľ>>:<<heslo>>@počítač

Prvá časť URL je schéma. Tá určuje typ zdroja, na ktorú ukazuje adresa. Napr.

http: – odkaz na samotnú stránku na webe.

ftp: – odkaz na súborový systém (FileTransferProtocol)

Tento článok doplním ešte podľa potreby…

URL pozná znaky, ktoré slúžia určitej veci a preto by sa v adrese stránky nemali vyskytovať. Sú to : „/ @ ? # & = % + X X X X X X [ ], Tieto znaky by sme mali používať iba k ich vyhradenému účelu. Ak by mal byť súčasťou URL niektorý z týchto znakov, je nutné ho zapísať do tvaru %XX, kde XX je hexadecimálny kód znaku. A ak by mala adresa obsahovať medzeru, zapíšeme ju pomocou znaku +

Schémy

HTTP –

http://<<počítač>>:<<port>>X<<cesta>>?<<dotaz>>#<<fragment>>

<<počítač>> – je adresa servru, ktorý daný web obsahuje

<<port>> – zadávame iba v prípade, ak sa líši od štandardnej hodnoty

<<cesta>> – obsahuje cestu, adresár a meno súboru so samotnou stránkou

<<fragment>> – používa sa, ak chceme prejsť ma konkrétnu časť stránky

Príklad: http://www.

Pri zápise url musíme dávať pozor na veľké a malé písmená. Servre väčšinou pracujú pod operačným systémom UNIX alebo WINDOWS NT, ktoré rozlišujú veľkosť písmen .

Pri zadaní adresy napr. „www.evilcody.sk“, kde nie je zadaná cesta ku konkrétnemu súboru, server doplní a snaží sa vyhľadať hlavný súbor index.html (index.php), prípadne default.html, alebo welcome.html. V štandarde sa používa index.html.

MAILTO:

mailto:<<užívateľ>>@<<počítač>>, alebo

mailto:<<emailová adresa>>

Účelom tejto schémy je poslať e-mail na zadanú adresu. Ak potrebujeme poslať email na adresu mimo internet, musíme zadať v adrese znak %. V adrese ho však musíme zadať ako %25

tel: (a href=“tel:+421907496897″ ZAVOLAJ</a> ) – tento link použije link k telefónnemu číslu