WP_list_categories

wp_list_categories( array|string $args = “ )

Nastavenia funkcií vo WP

Vo WordPress sú prednastavené len niektoré funkcie. Nie je tu napríklad prednastavená funkia menu, náhľadový obrázok atď. Tieto funkcie môžeme odomknúť vytvorením súbor function.php v adresári mojej témy. Tento súbor sa stará tak ako o funkcie na finálnej stránke, tak aj o funkcie vo WP v jeho admin rozhraní. Treba mať však na mysli, že tieto nastavenia fungujú iba vtedy, ak je naša téma aktívna.

Ako príklad si môžeme vypísať:

<?php var_dump( WP:DEBUG ); – teraz by sa mala zobraziť informácia aj v admin rozhraní a aj na samotnej stránke…

Môžeme to však rozšíriť vlastnou funkciou a to následne:

function logg_me( $message )

     {

          if ( true!== WP_DEBUG ) return false;

          error_log($message);

}

potom napríklad v header.php môžeme túto funkciu vyvolať spôsobom:

<?php log_me(‚blabla‘); ?>

Teraz v adresári wp-content v súbore debug.log nájdeme pridané zápisy.

Do funkcie je dobré vložiť  kód pre rozpoznanie, či sa jedná o object…

<?php

     function log_me( $message )

     {  if ( true !== WP_DEBUG ) return false;

     if ( is_array($message) **ROVNÁTKA** is_object($message) ) {

     error_log() print_r($message, true) ); 

}

else {

error_log( $message );

}

}

 

 

WP adresárová a súborová štruktúra

Umiestnenie témy

Každá téma je umiesnená v adresári wp-content/themes kde si vytvoríme adresár s našou témou, napr. ecscheme. Tu je potrebné mať súbory:

 – index.php – je najzákladnejším kameňom pre fungovanie témy

 – style.css – samotný css súbor, ktorý sa bude v téme starať o zobrazenie stránky a plus sú v ňom vložené údaje o stránke a autorovi. Zadáva sa to na začiatku súboru do komentára:

/*

Theme Name: Menotemy

Theme URI: http://evilcody.sk

Author: MenoAutora

Author URI: WebStrankaAutora

Description: PopisTemy

Version: 0.1

*/

 – screenshot.png – tu by mal byť obrázok, ktorý sa zobrazí ako náhľad témy vo WP

Dobrovoľno-povinne by tu mali byť súbory header.php a footer.php, ktoré budú v sebe držať pevnú časť stránky a to hlavičku a pätičku. V index.php sa potom na ne odkazujem pomocou  funkcií get_header() a get_footer().

Header.php by potom mal obsahovať  samotný <header> plus základ každej stránky, čiže väčšinou až po <main> tag.

Základnou štruktúrou je:

<html>

<head>

<meta name=“viewport“ content=“width=device-width, initial-scale=1″>

<title><?php wp_title(‚/‘, true, ‚right‘); bloginfo(‚name‘);

if ( is_front_page() ) echo ‚ / ‚ . get_bloginfo(‚description‘);

?></title>

<link rel=“stylesheet“ href=“http://font.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700″>

<link rel=“stylesheet“ href=“<?php echo get_stylesheet_uri() ?>“>

</head>

<body <?php body_class() ?>

<header class=“class-hlavičky“>

<nav class=“class-navigacneho-menu“>

…samotné menu stránky vložené buď napevno, alebo cez wp…

</nav>

</header>

<main>

 

Ďalej v adresári je dobré pridať podadresáre js a css, do ktorých budeme vkladať css a JavaScriptové súbory.

WP loop

Ako vypadá wp-loop?

<section>

     <?php if ( have_post() ) : ?>

          <?php while ( have_posts() ) > the>post() ?>

               bla bla

          <?php endwhile ?>

    <?php else  : ?>

          <p>Nič sa nenašlo…</p>

     <?php endif ?>

</section> (viac…)

Adresy na webe – www & url

Tvar URL:

XXX – <<schéma>>://<<užívateľ>>:<<heslo>>@počítač

Prvá časť URL je schéma. Tá určuje typ zdroja, na ktorú ukazuje adresa. Napr.

http: – odkaz na samotnú stránku na webe.

ftp: – odkaz na súborový systém (FileTransferProtocol)

Tento článok doplním ešte podľa potreby…

(viac…)

Úvod do HTML a WWW

V tomto viac – menej nudnom článku vysvetlím len nejaké tie základné pojmy, čo sa týka tvorby webu. Je to nuda, ale aj keď to už poznám skoro naspamäť, tak keď začínam čítať nejakú novú knihu, alebo vstúpim do online kurzu, vždy si aj toto prečítam, alebo vypočujem. Ako sa hovorí, opakovanie je matka múdrosti. (A kto je potom jej otec? )

(viac…)