Nastavenia funkcií vo WP

Vo WordPress sú prednastavené len niektoré funkcie. Nie je tu napríklad prednastavená funkia menu, náhľadový obrázok atď. Tieto funkcie môžeme odomknúť vytvorením súbor function.php v adresári mojej témy. Tento súbor sa stará tak ako o funkcie na finálnej stránke, tak aj o funkcie vo WP v jeho admin rozhraní. Treba mať však na mysli, že tieto nastavenia fungujú iba vtedy, ak je naša téma aktívna.

Ako príklad si môžeme vypísať:

<?php var_dump( WP:DEBUG ); – teraz by sa mala zobraziť informácia aj v admin rozhraní a aj na samotnej stránke…

Môžeme to však rozšíriť vlastnou funkciou a to následne:

function logg_me( $message )

     {

          if ( true!== WP_DEBUG ) return false;

          error_log($message);

}

potom napríklad v header.php môžeme túto funkciu vyvolať spôsobom:

<?php log_me(‚blabla‘); ?>

Teraz v adresári wp-content v súbore debug.log nájdeme pridané zápisy.

Do funkcie je dobré vložiť  kód pre rozpoznanie, či sa jedná o object…

<?php

     function log_me( $message )

     {  if ( true !== WP_DEBUG ) return false;

     if ( is_array($message) **ROVNÁTKA** is_object($message) ) {

     error_log() print_r($message, true) ); 

}

else {

error_log( $message );

}

}