WP adresárová a súborová štruktúra

Umiestnenie témy

Každá téma je umiesnená v adresári wp-content/themes kde si vytvoríme adresár s našou témou, napr. ecscheme. Tu je potrebné mať súbory:

 – index.php – je najzákladnejším kameňom pre fungovanie témy

 – style.css – samotný css súbor, ktorý sa bude v téme starať o zobrazenie stránky a plus sú v ňom vložené údaje o stránke a autorovi. Zadáva sa to na začiatku súboru do komentára:

/*

Theme Name: Menotemy

Theme URI: http://evilcody.sk

Author: MenoAutora

Author URI: WebStrankaAutora

Description: PopisTemy

Version: 0.1

*/

 – screenshot.png – tu by mal byť obrázok, ktorý sa zobrazí ako náhľad témy vo WP

Dobrovoľno-povinne by tu mali byť súbory header.php a footer.php, ktoré budú v sebe držať pevnú časť stránky a to hlavičku a pätičku. V index.php sa potom na ne odkazujem pomocou  funkcií get_header() a get_footer().

Header.php by potom mal obsahovať  samotný <header> plus základ každej stránky, čiže väčšinou až po <main> tag.

Základnou štruktúrou je:

<html>

<head>

<meta name=“viewport“ content=“width=device-width, initial-scale=1″>

<title><?php wp_title(‚/‘, true, ‚right‘); bloginfo(‚name‘);

if ( is_front_page() ) echo ‚ / ‚ . get_bloginfo(‚description‘);

?></title>

<link rel=“stylesheet“ href=“http://font.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700″>

<link rel=“stylesheet“ href=“<?php echo get_stylesheet_uri() ?>“>

</head>

<body <?php body_class() ?>

<header class=“class-hlavičky“>

<nav class=“class-navigacneho-menu“>

…samotné menu stránky vložené buď napevno, alebo cez wp…

</nav>

</header>

<main>

 

Ďalej v adresári je dobré pridať podadresáre js a css, do ktorých budeme vkladať css a JavaScriptové súbory.