WP loop

Ako vypadá wp-loop?

<section>

     <?php if ( have_post() ) : ?>

          <?php while ( have_posts() ) > the>post() ?>

               bla bla

          <?php endwhile ?>

    <?php else  : ?>

          <p>Nič sa nenašlo…</p>

     <?php endif ?>

</section>

Čo znamená bla bla?

Sem sa vkladajú tzv. template tags, čo sú vlastne prednastavéné funkcie wordpressu. Patrí medzi ne napr.:

 – the_title() (Zobrazí sa názov príspevku)

 – the_excerpt() (Zobrazí sa úrivok príspevku)

 – the_content() (Zobrazí sa obsah príspevku). Ak do y8tvoriek pr9dám ‚čítaj viac…‘, tento text sa zobrazí pre otvorenie celého článku.

 – the_permailnk() – Vloží odkaz na článok. Použite je napr. v <a href=“<?php the permalink() ?>“><h3><?php the_title() ?></h3></a>

 – the_author() – WP vloží meno autora príspevku. Napr. <h1><?php the_author() ?></h1>. Toto môžeme použiť aj v template file s názvom author.php pre zobrazenie príspevko konkrétného autora.

Je vhodné toto bla bla vložiť do tagov pre článok (<article>, potom napríklad nadpis do nadpisu <hx>, kde x sa rovná stupeň nadpisu… h1 – h7. Do article môžeme pridať <?php post_class() ?>, ktorý pridá triedy pre štýlovanie pomocou css.)

 – the_date (Zobrazí dátum príspevku. Ak sú však pridané v ten istý deň, dátum sa zobrazí iba raz.)

 – the_time (Zobrazí čas pridania príspevku), čo nie je moc vhodné pre zobrazenie. Dá sa to však upraviť buď priamym zadaním <?php the_time(‚j. n. Y‘ ) ?> , ale vo WP je lepšie použiť :

<?php the_time( get_option(‚date_format‘) ) ?>

Keby sme chcely zobraziť všetky možnosti wp_option, môžeme si ich pozrieť  cez zápis:

<?php

     echo ‚<pre>‘;

     print_r( wp_load_alloptions() );

     echo ‚</pre>‘;

?>

wp_query

<?php

     echo ‚<pre>‘;

     print_r( $wp_query->posts );

     echo ‚</pre>‘;

?>

$wp_query->request – XXX

WP je v základe nastavený pre blogy. To znamená, že príspevky sa chcú zobrazovať na domovskej stránke. To sa dá zmeniť v admin rozhraní, nastavení čítania. Tu sa tiež dá zmeniť počet príspevkov zobrazených na stránke. V settings je dobré aj zmeniť nastavenia permalink na spôsob zobrazenia CUSTOM tak, aby zobrazoval iba %postname%

Classy vo WP

Príklady ako použiť classy vo WP.

<article <?php post_class() ?>> – doplní POSTovské classy pre CSS.

V article môžeme zadať  aj napríklad id=“post-<?php the_ID() ?>“

Zaujmavé odkazy

https://codex.wordpress.org/Template_Tags